Day: September 13, 2021

แอฟริกาเรียกร้องประเทศร่ำรวยแบ่งปันวัคซีนโควิดแอฟริกาเรียกร้องประเทศร่ำรวยแบ่งปันวัคซีนโควิด

นพ.จอห์น เอ็นเคนกาซอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา ( แอฟริกา ซีดีซี ) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในทวีปแอฟริกา ซึ่งยังคงขาดแคลนวัคซีนอย่างหนัก ว่าปัญหาอยู่ที่ “กลุ่มชาติร่ำรวยบางประเทศ” เพิกเฉยต่อคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ให้ระงับการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม หรือบูสเตอร์ จนกว่าประชากรโลกจะได้รับวัคซีนครบ