Day: May 5, 2021

ลาวยืนยันผู้เสียชีวิตคนแรกจากโควิด-19ลาวยืนยันผู้เสียชีวิตคนแรกจากโควิด-19

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขของลาวรายงานการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 69 คน ในรอบวันที่ผ่านมา ทำให้สถิติผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,302 คน และยังมีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 1,069 คน โดยลาวพบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อเดือน มี.ค.ปีที่แล้ว

จินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกันจินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกัน

จินตคณิต : มากอบกู้หัวใจเด็กไม่ชอบเลขกัน วิชายาขมของเด็กหลายคน ก็วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์นี่หละคะ เด็กบ้านนี้ก็เป็นค่ะ ไม่ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพิ่งจะเริ่มมีความรู้สึกดีกับวิชาเลขเมื่อตอน ป.5 ที่ผ่านมานี้เอง จนล่าสุดวันนี้ ป.6 สอบกลางเทอมของเทอมแรก ปลาทูบอกแม่ก่อนออกจากบ้านว่า