ก้อนในต่อมไทรอยด์เรียกว่าก้อนไทรอยด์ และ 5-10% ของก้อนต่อมไทรอยด์ทั้งหมดถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมไทรอยด์มีการพยากรณ์โรคที่ดี มีอัตราการรอดชีวิตสูงและอัตราการกลับเป็นซ้ำต่ำ ดังนั้นการวินิจฉัยและการรักษาในระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญ วิธีการใหม่แบบไม่รุกรานเพื่อแยกแยะก้อนไทรอยด์ออกจากมะเร็งโดยผสมผสานเทคโนโลยีโฟโตอะคูสติก

และเทคโนโลยีภาพอัลตราซาวนด์เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยเพื่อให้ได้ภาพ PA จากผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อร้ายและอ่อนโยนและวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันการวินิจฉัยก้อนไทรอยด์ทำได้โดยใช้การตรวจชิ้นเนื้อความทะเยอทะยานแบบละเอียด (FNAB) โดยใช้ภาพอัลตราซาวนด์ แต่ประมาณ 20% ของ FNABs นั้นไม่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่การตรวจชิ้นเนื้อซ้ำๆ และไม่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหานี้ ทีมวิจัยร่วมได้สำรวจการใช้ภาพ PA เพื่อรับสัญญาณอัลตราโซนิกที่เกิดจากแสง เมื่อแสง (เลเซอร์) ฉายบนก้อนไทรอยด์ของผู้ป่วย สัญญาณอัลตราซาวนด์ที่เรียกว่าสัญญาณ PA จะถูกสร้างขึ้นจากต่อมไทรอยด์และปม โดยการรับและประมวลผลสัญญาณนี้ ภาพ PA ของทั้งต่อมและปมจะถูกรวบรวม ในเวลานี้ หากได้รับสัญญาณ PA หลายสเปกตรัม ข้อมูลความอิ่มตัวของออกซิเจนของต่อมไทรอยด์และก้อนไทรอยด์สามารถคำนวณได้